Při hodnotě objednávky nad 500 Kč získáte nyní DÁREK zdarma: Sadu brusných papírů Smirdex v hodnotě 100 Kč.

Provozovatel - správce:

SON, spol. s r.o., adresou Fáblovka 408, Staré Hradiště 53352, identifikačním číslem 62065343 a daňovým číslem CZ62065343 zapsaný u K.O.S. v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7630 udává, že:
Veškeré osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a GDPR. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 2. plnění právních povinností vůči státu,
 3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby:

 1. podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb
 2. zajišťující služby provozování e-shopu
 3. zajišťující marketingové služby.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Výmaz osobních údajů bude proveden na písemný podnět kupujícího na e-mailovou adresu son@son-web.cz

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Uchování údajů

 1. správce uchovává osobní údaje. Data shromažďovaná za účelem uskutečnění objednávky, v případě fyzických osob: jméno a příjmení, adresu bydliště/adresu dodání, emailovou adresu, telefonní číslo. V případě společností: jméno a příjmení kontaktních osob, telefonní číslo kontaktních osob, e-mailovou adresu kontaktních osob, název společnosti, fakturační adresu, IČO, DIČ.
 2. údaje se uchovávají po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, z důvodu možnosti kontroly účetnictví finančním úřadem.
  Po uplynutí této doby správce data vymaže, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Smluvní dokumentací se rozumí objednávka a faktura.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží a správou serveru.

Google Analytics – „cookies“

Naše stránky využívají služby Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.
Naše stránky využívají služby Google Analytics pouze k anonymnímu vyhodnocení návštěvnosti a statistik stránek. Detailní informace o Google Analytics, využití získaných informací společností Google a ochraně osobních údajů ze strany společnosti Google naleznete na https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/.

Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.