Varianta neexistuje

od 1 102 Kč

ks
Chamäleon

Extrémě rychle schnoucí čirý lak, vhodný pro částečné opravy. Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům. Nabízí trvalé zachování lesku. Bezbarvý lak pro rychlé a ekonomické lakování automobilů (expresní technologie), zejména v případě sušení v boxu. Doba schnutí 15 minut při 60 °C nebo alternativně 25 minut při 40 °C plus již v období chlazení je možné zahájit proces leštění. Je vhodný i pro částečné opravy automobilů. Připraveno k použití po přidání tužidla pro expresní lak Fast & Perfect HS. Tento produkt poskytuje vynikající odolnost proti vlivům prostředí a povětrnostním vlivům, stejně jako proti žloutnutí a nabízí trvalé zachování lesku. Poměr tužení 2:1 s tužidlem 280.
Tužidlo UHS 289 na ilustračním obrázku není součástí ceny!

Více

Doprava a platba

Balení Dostupnost Cena Množství (ks)
2K bezbarvý lak HS Fast & Perfect express 1 L Skladem 1 102 Kč
2K bezbarvý lak HS Fast & Perfect express 5 L Skladem 5 361 Kč

Extrémě rychle schnoucí čirý lak, vhodný pro částečné opravy. Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům. Nabízí trvalé zachování lesku. Bezbarvý lak pro rychlé a ekonomické lakování automobilů (expresní technologie), zejména v případě sušení v boxu. Doba schnutí 15 minut při 60 °C nebo alternativně 25 minut při 40 °C plus již v období chlazení je možné zahájit proces leštění. Je vhodný i pro částečné opravy automobilů. Připraveno k použití po přidání tužidla pro expresní lak Fast & Perfect HS. Tento produkt poskytuje vynikající odolnost proti vlivům prostředí a povětrnostním vlivům, stejně jako proti žloutnutí a nabízí trvalé zachování lesku. Poměr tužení 2:1 s tužidlem 280. 

Postup přípravy:
Tužidlo: Tužidlo pro Cabin Dry HS Express Clear Coat

Míchací poměr: barva + tužidlo 2:1 dle objemu

Vstřikovací viskozita 4 mm DIN: stříkací pistole 17 -19 s

Doba zpracovatelnosti při 20 °C: 1- 1,5 hodiny

Aplikační metoda:

Gravitační stříkací pistole: tlak - 2,0 2,5 bar, tryska -  1,2 1,3 mm
HVLP:                                tlak - 
2,0 2,2 bar, tryska - 1,2 - 1,3 mm
                                          0,7 bar vnitřní tlak trysky

Podmínky zpracování

Zajistěte dostatečné větrání přiváděného a odváděného vzduchu. Pracovní teplota musí být nejméně +10 ° C. Max. vlhkost vzduchu 80%.

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva transparentní
Balení 1 L, 5 L
Určený způsob použití opravy automobilů
Typ lak
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro částečné lokální opravy