Varianta neexistuje

od 1 080 Kč

ks
Chamäleon

Extrémě rychle schnoucí čirý lak, vhodný pro částečné opravy. Leštění možné po 15ti minutách při schnutí 60 °C, nebo alternativně 25 minut při 40 °C. Poměr tužení 2:1 s tužidlem 280. Tužidlo UHS 289 na ilustračním obrázku není součástí ceny!


H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doprava a platba

Balení ml Dostupnost Cena Množství (ks)
2K bezbarvý lak HS Fast & Perfect express 1 L Skladem 1 080 Kč
2K bezbarvý lak HS Fast & Perfect express 5 L Skladem 5 255 Kč

Parametry

Balení ml 1 L, 5 L