Všechny OCHRANNÉ NÁSTŘIKY se slevou 10 %! Platí až do 20. 4. 2024.

688 Kč

ks
Chamäleon

Bezbarvý lak 2K Headlight je speciálně bezbarvý velmi lesklý ve spreji dvousložkový transparentní lak. Je extrémně odolný vůči chemikáliím, pohonným hmotám a posypové soli, poskytuje vynikající UV ochranu a je odolný proti poškrábání. Těsní a chrání plastový povrch a zabraňuje vzniku "mlečné" vrstvy na světlometech

Proces aplikace:
Před použitím si pozorně přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!
Přiveďte aerosol na pokojovou teplotu, ideálně mezi 15°C a 25°C
Zakryjte všechna místa, která by neměla být stříkána
-Velmi vysoká odolnost vůči chemikálíím
- Vynikající UV ochrana
- Rychlé schnutí
- Chrání plastový povrch proti zvětrání a žloutnutí
-Renovace světlometu na profesionální úrovni
-Extrémně odolný proti oděru a poškrábání Více

Kód produktu: 11014 Doprava a platba

Používejte vhodný respirátor (doporučený typ A2/P3)

Tužidlo je uvnitř samostatné kartuši
Pro namíchání tužidla nejprve položte nádobu dnem vzhůru na rovnou plochu a sejměte ochrannýuzávěr
Vyjměte kovový kroužek a vložte jej skrz kovový kolík, zatáhněte za kroužek, co nejdál to lze
Otočením kroužku o 360° otevřete vnitřní kartuši a uvolníte tužidlo
Důležité: 3 minuty silně protřepávejte plechovku. před použitím
Bezbarvý lak nanášejte v 1-2 nástřikech ze vzdálenosti 15-20 cm
Vrstvy nanášejte ve 2-3 min intervalu
Po cca. Po 5 minutách je čirý lak suchý a po cca. 7 hodin (20°C) plně vytvrzený
Podmínky zpracování:
Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80%

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva transparentní
Skladovatelnost 36M