Při hodnotě objednávky nad 500 Kč získáte nyní DÁREK zdarma: Sadu brusných papírů Smirdex v hodnotě 100 Kč.

699 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

2K Plnič ,,mokré na mokré" poskytuje univerzální přilnavost přímo použitelný na ocel, železo, hliník a pozinkované podklady i na běžně používané plasty v automobilovém průmyslu (např. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PUR, PVC a GRP). Kromě toho je možné přetřít neporušené, kataforézní nátěry bez předbroušení. Lze přelakovat po pouhých 15 minutách schnutí při 20 °C bez ztráty lesku. Základní nátěr „mokrý na mokrý“ lze přetírat bez broušení do 5 dnů. Speciálně navrženo pro opravy automobilů, pro užitková vozidla a průmyslový sektor, nástavby dodávek, plošiny, kabiny, stroje atd. Světle šedá barva.

Více

Kód produktu: 14671 Doprava a platba

2K Plnič ,,mokré na mokré" poskytuje univerzální přilnavost přímo použitelný na ocel, železo, hliník a pozinkované podklady i na běžně používané plasty v automobilovém průmyslu (např. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PUR, PVC a GRP). Kromě toho je možné přetřít neporušené, kataforézní nátěry bez předbroušení. Lze přelakovat po pouhých 15 minutách schnutí při 20 °C bez ztráty lesku. Základní nátěr „mokrý na mokrý“ lze přetírat bez broušení do 5 dnů. Speciálně navrženo pro opravy automobilů, pro užitková vozidla a průmyslový sektor, nástavby dodávek, plošiny, kabiny, stroje atd.Světle šedá barva.

Podmínky zpracování:
Zajistěte dostatečné větrání přiváděného a odváděného vzduchu. Pracovní teplota musí být minimálně +10°C. Maximální vlhkost vzduchu 80 %.

Tipy pro zpracování:
Nanášejte pouze 1 stejnosměrnou, lehce smáčivou vrstvu, pro zajištění co nejlepšího rozlivu.
Pokud jsou na lakovaném povrchu silně nasákavá místa (např. skvrny na karosérii), předem je
ošetřete základním nátěrem. Po krátké době odpaření cca 2-3 minuty při 20 °C naneste finální vrstvu na celý povrch.

Příprava podkladu:

Všechny podklady musí být předem odmaštěné, zbavené prachu a nečistot.
Ocelové podklady: předem očistit odstraňovačem silikonu Chamäleon, poté zdrsnit papírem P120 a následně znovu odmastit odstraňovačem silikonu Chamäleon.

Hliníkové podklady: předčistíme odstraňovačem silikonu Chamäleon, poté zdrsníme papírem P220 a následně odmastíme odstraňovačem silikonu Chamäleon.

Pozinkované podklady (pásové zinkování/ nespojité žárové zinkování): povrch očistěte čpavkovým smáčedlem.

Pozinkované podklady (pásové zinkování / průběžné žárové zinkování) a elektrogalvanické zinkování: předem očistit odstraňovačem silikonu Chamäleon, poté obrousit papírem P 220 a následně odmastit odstraňovačem silikonu Chamäleon.

Plastové díly: Před aplikací podklad určený k natírání zahřívejte po dobu 60 minut na 60°C.
Povrch důkladně odmastěte odstraňovačem silikonu Chamäleon.
Obruste super jemným rounem s odstraňovačem silikonu Chamäleon. Znovu očistěte odstraňovačem silikonu. Nechte díly úplně vyschnout.

Po výše uvedené přípravě doporučujeme provést zkoušku smáčení vodou. Pokud voda rychle stéká, opakujte předúpravu. V
zhledem k velmi rozdílným druhům plastů a směsí dostupných na trhu doporučujeme předem vyzkoušet na originálním plastovém díle.

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva světle šedá
Balení 1 L
Určený způsob použití opravy automobilů
Typ plnič
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro ocel, železo, hliník, pozink, plasty v automobilovém průmyslu PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PUR, PVC a GRP