Při hodnotě objednávky nad 500 Kč získáte nyní DÁREK zdarma: Sadu brusných papírů Smirdex v hodnotě 100 Kč.

373 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Slouží jako podklad pro akrylátové, syntetické a NC barvy. Účinná základová barva s vysokým obsahem zinku a hliníku. Ochrana před korozi, dodává oceli katodovou ochranu, odolný vůči změnám teplot povrchu. Použitelné na pozinkované díly a povrchy, které byly poškozeny svařováním, broušením, vrtáním, přepravou apod. a které je třeba opravit nebo upravit na barevný odstín. Vhodné také jako vynikající ochrana proti korozi kovových povrchů. Vhodné pouze pro omezený rozsah na hliník. Pro větší kovové povrchy, které jsou zvláště vystaveny korozi, použijte Zinkový sprej. Barva stříbrná. Teplotně odolný do 300 °C.
Více

Kód produktu: 26722 Doprava a platba

Slouží jako podklad pro akrylátové, syntetické a NC barvy. Účinná základová barva s vysokým obsahem zinku a hliníku. Ochrana před korozi, dodává oceli katodovou ochranu, odolný vůči změnám teplot povrchu. Použitelné na pozinkované díly a povrchy, které byly poškozeny svařováním, broušením, vrtáním, přepravou apod. a které je třeba opravit nebo upravit na barevný odstín. Vhodné také jako vynikající ochrana proti korozi kovových povrchů. Vhodné pouze pro omezený rozsah na hliník. Pro větší kovové povrchy, které jsou zvláště vystaveny korozi, použijte Zinkový sprej. Barva stříbrná. Teplotně odolný do 300 °C.

Aplikace:
Objekt, který chcete opravovat, musí být čistý, suchý bez rzi a odmaštěný.

Plechovku důkladně protřepejte cca 2 minuty.

Test spreje proveďte na málo viditelném místě.

Aplikujte několik rychlých nátěrů.

Stříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm.

Může být použit samostatně. Před použitím je možné aplikovat vrchní nátěr.

Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva Stříbrná
Balení 400 ml
Typ základní nátěr / lak
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro pozink, kov
Skladovatelnost 10 let, pokud je vhodně skladováno