366 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • účinná základová barva s vysokým obsahem zinku a hliníku
 • dodává oceli katodovou ochranu
 • tepelně odolný až do 300 °C
 • slouží jako podkladový materiál pro akrylátové, syntetické a NC barvy
 • barva stříbrná Více

  Kód produktu: 26722 Doprava a platba

 • H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení ml 400 ml