4 089 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

2K Bezbarvý akrylový UHS lak s vysokým podílem sušiny a nepatrným množstvím rozpouštědel. Je vhodný pro přelakování lakovacích systémů na vodní i rozpouštedlové bázi. Charakteristika: excelentní odolnost vůči mechanickým, chemickým a klimatickým vlivům, vhodný na bodové lakování i celolaky,snadno leštitelný, nežloutne. Optimální kvalitu aplikace dosáhnete přidáním 5 - 10 % ředidla, vysoká odolnost proti UV záření, aplikovatelný v 1 - 2 vrstvách. Vhodná tužidla: 277, 278. Tužidlo UHS 277 na ilustračním obrázku není součástí ceny!


H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kód produktu: 11788 Doprava a platba