Při hodnotě objednávky nad 500 Kč získáte nyní DÁREK zdarma: Sadu brusných papírů Smirdex v hodnotě 100 Kč.

4 170 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

2K akrylový bezbarvý lak ve vysoké kvalitě. Odolný proti poškrábání a vynikající ochrana proti UV záření. Optimalizováno pro teploty vyšší než 25 °C. Aplikovatelný v 1,5 vrstvě s vynikajícím leskem. Vhodný pro všechny lakovací systémy. Poskytuje vynikající ochranu proti mikroškrábancům (např. mytí auta) a chemikáliím. Vhodný k dosažení vysoké kvality při lakování automobilů, motocyklů a užitkových vozů. Připraveno k montáži 24 hodin.Vhodná tužidla: 277, 278.
Tužidlo není součástí ceny. Více

Kód produktu: 11788 Doprava a platba

2K akrylový bezbarvý lak ve vysoké kvalitě. Odolný proti poškrábání a vynikající ochrana proti UV záření. Optimalizováno pro teploty vyšší než 25 °C. Aplikovatelný v 1,5 vrstvě s vynikajícím leskem. Vhodný pro všechny lakovací systémy. Poskytuje vynikající ochranu proti mikroškrábancům (např. mytí auta) a chemikáliím. Vhodný k dosažení vysoké kvality při lakování automobilů, motocyklů a užitkových vozů. Připraveno k montáži 24 hodin.Vhodná tužidla: 277, 278.

Aplikační metoda
Stříkací pistole:  tlak - 2.0 - 2.5 bar, tryska - 1.2 1.3 mm
HVLP:
               tlak - 2.0 - 2.2 bar, tryska - 1.2 -1.3 mm
                           0,7 bar vnitřní tlak trysky

Podmínky zpracování:
Zajistěte dostatečné větrání přiváděného a odváděného vzduchu. Pracovní teplota musí být nejméně +10 ° C. Max. vlhkost vzduchu 80%.

Sušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Teplota podkladu 20 °C : Suchý na prach 25-30 minut. Na dotek 6 - 8 hodin. Připraveno k montáži 24 hodin.
Teplota podkladu 60 °C:
Na dotek 30 minut. Připraveno k montáži 1 hodina.
IR-sušení:
Krátké vlny 8 minut. Střední vlny 10-15 minut.
Doba zpracovatelnosti při 20 °C:
4 hodiny

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva transparentní
Balení kg 5
Určený způsob použití autoopravárenský průmysl
Typ lak
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro přelakování lakovacích systémů, jak na vodní bázi, tak i vodou ředitelných
Skladovatelnost Skladovatelnost minimálně 3 roky při skladování v těsně uzavřených originálních obalech.