Všechny OCHRANNÉ NÁSTŘIKY se slevou 10 %! Platí až do 20. 4. 2024.

-10%

Původní cena 232 Kč. Ušetříte 10% (23,20 Kč) 208,80 Kč

ks
Chamäleon

Ochrana podvozku Bitumen je vysoce odolný nátěr na spodky aut podlahy, podběhy kol atd. Poskytuje trvalou ochranu proti korozi, posypové soli a kamení. Výborná přilnavost,odolná proti nárazům a poškrábání, dlouhodobě flexibilní vrstva, dobré zvukově izolační vlastnosti, nestékavá při aplikaci. Více

Kód produktu: 37102 Doprava a platba

PROCES PŘÍPRAVY LAKOVÁNÍ
Ředění: připraveno ke stříkání
Doba zpracovatelnosti při 20 °C:
PROCES APLIKACE:
Před použitím si pozorně přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!
Podmínky zpracování:
Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +12 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80%.

Tipy zpracování:
Podlahová mísa musí být důkladně vyčištěna. Musí být suchý, zbavený prachu, mastnoty, oleje a rzi.

Starý nepřilnavý nátěr podvozku musí být odstraněn.
Neaplikujte na motor, převodovku, vanu, výfukové potrubí, nápravy, pružiny, tlumiče, brzdová lanka, maznice atd.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H315 Dráždí kůži

H319 Způsobuje vážné podráždění očí