372 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • ochrana podvozků na bázi bitumenu
 • aplikovat jako nátěr
 • snadná aplikace
 • odolný vůči vodě, kyselinám, solím a zásadám
  Více

  Kód produktu: 37101 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení kg 1 kg