140 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Odstraňuje i hloubkové nečistoty a je použitelný jako odstraňovač skvrn. Neobsahuje silikon.

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, styku s kůží nebo při vdechování.

Kód produktu: 49751 Doprava a platba