417 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • ke zlepšení elasticity 2K akrylové barvy a 2K bezbarvého laku
 • zabraňuje praskání 2K nátěrů, při deformaci plastových automobilových dílů
 • neovlivňuje odstín barvy
 • po přidání 10 – 50% do barvy je připraven nátěr k použití Více

  Kód produktu: 13601 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  · Pokyny