948 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

2K epoxidový základ s antikorozními pigmenty, který je odolný vůči slabým kyselinám a zásadám, pohonným hmotám, solím,
vodě a rozpouštědlům. Charakteristika: vynikající přilnavost, rychleschnoucí, přelakovatelný již po 45 minutách, světle šedá barva. Lze přelakovávat dalšími základními nátěry. Velmi dobrá přilnavost na ocel, hliník, pozinkované povrchy a lehké slitiny. Aplikace mokré na mokré a vhodný jako základ pro polyesterové tmely. Vysoce tixotropní - zabraňuje stékání na svislých plochách.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kód produktu: 14554 Doprava a platba

Parametry

Balení ml 1 L