461 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Rychleschnoucí základní nátěr pro drobné opravy a probroušená místa, včetně bodových oprav. Tento vynikající jednosložkový základní nátěr se vyznačuje velmi hladkým rozlivem a nepatrným přestřikem, takže není třeba následné broušení v rozprachové zóně. Chamäleon Express plnič lze přetírat přímo „mokré na mokré“, výborně přilne k železu, oceli, zinku, hliníku a většině plastů používaných v automobilovém sektoru (PU, ABS, PC a PS; v případě potřeby proveďte zkušební aplikaci).
Více

Kód produktu: 26043 Doprava a platba

Rychleschnoucí základní nátěr pro drobné opravy a probroušená místa, včetně bodových oprav. Tento vynikající jednosložkový základní nátěr se vyznačuje velmi hladkým rozlivem a nepatrným přestřikem, takže není třeba následné broušení v rozprachové zóně. Chamäleon Express plnič lze přetírat přímo „mokré na mokré“, výborně přilne k železu, oceli, zinku, hliníku a většině plastů používaných v automobilovém sektoru (PU, ABS, PC a PS; v případě potřeby proveďte zkušební aplikaci).

Speciální vlastnosti: Rychlé schnutí, vysoká ochrana proti korozi, velmi vysoké plnící vlastnosti, výborná přilnavost, přelakovatelný všemi běžnými 1K a 2K lakovacími systémy na vodní i rozpouštědlové bázi, nepatrná tvorba mlhoviny v přechodové zóně. V důsledku toho, není nutné žádné další broušení, velmi vhodné pro bodové opravy nebo jako vysoce plnící základ.

Podklady: Železo, ocel, zinek, hliník a plasty (PU, ABS, PC a PS)

Aplikační proces:

Příprava: Před použitím plechovku silně protřepávejte po dobu 1-2 minut!

Aplikace: Kontrolní nástřik: vzdálenost od podkladu cca. 20-30 cm. Vlastní aplikace: 1-3 vrstvy, tloušťka suchého filmu 15 - 60μm.

Po použití: Po použití otočte plechovku dnem vzhůru a prostřikněte, dokud nebude traskačistá, zabráníte tím jejímu zanešení a následné použití.

Následné zpracování:

Při použití a následném broušení po zaschnutí postupujte podle následujících pokynů pro broušení:

  1. U aplikace v jedné vrstvě brousit za sucha s P400 nebo za mokra s P600.
  2. Pro aplikace ve dvou vrstvách doporučujeme broušení za sucha s P500 / 600 nebo za mokra s P800 / 1000.
  3. Zbavte prachu a odmastěte pomocí odstraňovače silikonu Chamäleon. Používejte čisté utěrky, které nepouštějí vlákna. Obroušené povrchy nebo spáry, drážky atd. se doporučuje důkladně ofouknout stlačeným vzduchem.
  4. Poté očistěte povrch určený k natírání odstraňovačem silikonu Chamäleon pomocí nového čistého hadříku. Jakmile čisticí prostředky zcela zaschnou bez zanechání šmouh, naneste vrchní nátěr.

Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Parametry

Barva Šedá
Balení 500 ml
Určený způsob použití plnič/povrchy
Typ opravy automobilů / plnič
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro Železo, ocel, zinek, hliník a plasty (PU, ABS, PC a PS)
Skladovatelnost Lze skladovat 2 roky na chladných a suchých místech.