Při hodnotě objednávky nad 500 Kč získáte nyní DÁREK zdarma: Sadu brusných papírů Smirdex v hodnotě 100 Kč.

Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

od 585 Kč

ks
Chamäleon

Lehčený polyesterový jemný tmel. Vyplňuje případné jemné póry a vyrovnává drobné nerovnosti. Vyznačuje se tím, že barevně indikuje proces zasychání. Rychlý dokončovací tmel během fáze vytvrzení usnadňuje vizuální kontrolu procesu schnutí díky změně barvy od zelené po béžovou. Po zaschnutí má tento tmel hladký, lesklý a uzavřený povrch a vyznačuje se také výbornou brousitelností. Přilnavost k železu, oceli, hliníku, pozinkovaným podkladům, GRP a dřevu. Barva zelená.

Více

Kód produktu: 15525 Doprava a platba

Lehčený polyesterový jemný tmel. Vyplňuje případné jemné póry a vyrovnává drobné nerovnosti. Vyznačuje se tím, že barevně indikuje proces zasychání. Rychlý dokončovací tmel během fáze vytvrzení usnadňuje vizuální kontrolu procesu schnutí díky změně barvy od zelené po béžovou. Po zaschnutí má tento tmel hladký, lesklý a uzavřený povrch a vyznačuje se také výbornou brousitelností. Přilnavost k železu, oceli, hliníku, pozinkovaným podkladům, GRP a dřevu. Barva zelená.

Proces přípravy nátěru:
Tužidlo: tužidlo P

Míchací poměr: barva + tužidlo 100:2 dle váhy

Doba zpracovatelnosti při 20 °C: 3-4 minuty

Podmínky zpracování:
Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %. Tmel na bázi polyesteru již nevytvrzujte při teplotě nižší než +10 °C.

Tipy na zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Povrch mírně zdrsněte. Odstraňte staré laky a základní nátěry, které nejsou pevně spojeny s podkladem. Neaplikujte na
termoplastické nebo kyselé produkty např. wash primer. Nepoužívejte více než 3 % tužidla P! Malé nebo naopak větší množství tužidla může způsobit skvrny ve vrstvě konečné barvy. Tmel dobře promíchejte s tužidlem. Nepoužívejte více než 3% tužidla P! Malé nebo naopak větší množství tužidla může způsobit skvrny ve vrstvě konečné barvy. Před každou operací očistěte a odmastěte celý povrch, který má být natřen. Zrezlá místa odstraňte na holý kov a za sucha přebruste brusným papírem P80/150. Po zaschnutí použijte brusný papír P150/240 pro broušení za sucha. Před aplikací tmelu celý povrch zmatněte brusným papírem na sucho P240/360. V případě použití tmelu na neželezné kovy (např. hliník, pozinkované povrchy) je možné před aplikací tmelu nanést základní nátěr pro zajištění optimální přilnavosti. Nepřetírejte bez izolace povrchu 1K a 2K plničem. Rychlý tmel lze brousit pouze za sucha.

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Parametry

Barva Zelená
Balení kg 1 kg, 3
Určený způsob použití autoopravárenský průmysl/povrchová úprava
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro železo, ocel, hliník, pozink, GRP, dřevo