Varianta neexistuje
Černá
Černá
kolorovatelný

1 015 Kč

ks
Chamäleon

 • hustota (DIN EN ISO 2811): 1,1-1,3 kg/l
 • podmínky zpracování: od +10 °C do 80 % relativní vlhkosti
 • vynikající odolnost vůči vodě a mechanickému namáhání
 • snižuje hlučnost
 • krátkodobá teplotní expozice: 180 °C
 • stálá teplotní expozice: 150 °C
 • smíchejte přímo v kartuši s tužidlem do Guardu
 • v případě potřeby možné dobarvit též v kartuši (varianta kolorovatelný)

  Více

  Doprava a platba

 • Barva Dostupnost Cena Množství (ks)
  GUARD 2K ochranný nátěr 750ml Černá Skladem 1 015 Kč
  GUARD 2K ochranný nátěr 750ml kolorovatelný Skladem 1 015 Kč

  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.