310 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • set obsahuje elastickou nenasycenou pryskyřici, tužidlo a textilní tkaninu se skelným vláknem
 • na vyplnění poškozených částí v důsledku koroze, mechanického poškození, na kovové i plastové povrchy
 • vynikající přilnavost na různé druhy podkladů
 • po vytvrzení možnost nanesení polyesterového tmelu
 • vysoká odolnost vůči vibracím a mechanickému poškození
 • možné aplikovat na 2K akrylové základy, dřevo, polyesterový laminát, na epoxidové primery
 • barva medová Více

  Kód produktu: 15080 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení kg 0,25 kg