369 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Set obsahuje elastickou nenasycenou pryskyřici, tužidlo a textilní tkaninu se skelným vláknem. Vhodný na vyplnění poškozených částí v důsledku koroze, mechanického poškození, na kovové i plastové povrchy. Má vynikající přilnavost na různé druhy podkladů a vysokou odolnost vůči vibracím a mechanickému poškození.Je možné ho aplikovat na 2K akrylové základy, dřevo, polyesterový laminát, na epoxidové primery a po vytvrzení možnost nanesení polyesterového tmelu. Jeho barva je medová.


H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Více

Kód produktu: 15080 Doprava a platba

Parametry

Balení kg 0,25 kg