554 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • snadná aplikace
 • broušení je možné odstranit mřížkou až do P 1000
 • optimalizovaný pro použití s podložkami z jehněčí vlny
  Více

  Kód produktu: 49930 Doprava a platba

 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení kg 1 kg