609 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Laser power cut optimalizovaný pro použití s podložkami z jehněčí vlny. Jenoduchá aplikace a broušení je možné odstranit mřížkou až do P 1000.


Více

Kód produktu: 49930 Doprava a platba

Laser power cut optimalizovaný pro použití s podložkami z jehněčí vlny. Jenoduchá aplikace a broušení je možné odstranit mřížkou až do P 1000.

Standardní věty o nebezpečnosti

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Balení kg 1 kg
Určený způsob použití autoopravárenský průmysl
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro použité a zvětralé lakované podklady
Skladovatelnost 2 roky