Varianta neexistuje

od 738 Kč

ks
Chamäleon

 • vysoce výkonná směs pro těžké řezání
 • vynikající a extrémní řez
 • vynikající vlastnosti s vysokým leskem
 • během několika sekund odstraní i ty nejhlubší a nejzávažnější nedokonalosti laku
  Více

  Doprava a platba

 • Balení kg Dostupnost Cena Množství (ks)
  Laser Supreme Cut 500 g Skladem 738 Kč
  Laser Supreme Cut 1 kg Skladem 1 231 Kč

  H301 Toxický při požití.

  H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

  H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.

  H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  H318 Způsobuje vážné poškození očí.

  H330 Při vdechování může způsobit smrt.

  H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení kg 500 g, 1 kg