Při hodnotě objednávky nad 500 Kč získáte nyní DÁREK zdarma: Sadu brusných papírů Smirdex v hodnotě 100 Kč.

Varianta neexistuje

od 753 Kč

ks
Chamäleon

Vysoce výkonná směs pro těžké řezání, během několika sekund odstraní i ty nejhlubší a nejzávažnější nedokonalosti laku. Vynikající a extrémní řez a vynikající vlastnosti s vysokým leskem.

Více

Doprava a platba

Balení kg Dostupnost Cena Množství (ks)
Laser Supreme Cut 500 g Skladem 753 Kč
Laser Supreme Cut 1 kg Skladem 1 255 Kč

Laser Supreme cut byl speciálně vyvinut pro aplikace na použitých a zvětralých lakovaných podkladech. Extrémní účinnost díky, které dosáhnete vysokého lesku během několika sekund. Odstraní i ty nejhlubší a nejzávažnější nedokonalosti laku.

Aplikace:   

Laser Supreme Cut lze použít na rotačních a orbitálních leštičkách s vysokým zdvihem. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít velmi tvrdý nebo tvrdý leštící kotouč.

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.

Standardní věty o nebezpečnosti

H301 Toxický při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva Bílá
Balení kg 500 g, 1 kg
Určený způsob použití autoopravárenský průmysl
Typ péče o automobily
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro použité a zvětralé lakované podklady
Skladovatelnost 2 roky