Varianta neexistuje

1 231 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Vysoce výkonná směs pro těžké řezání, během několika sekund odstraní i ty nejhlubší a nejzávažnější nedokonalosti laku. Vynikající a extrémní řez a vynikající vlastnosti s vysokým leskem.

H301 Toxický při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kód produktu: 49932 Doprava a platba

Balení kg Dostupnost Cena Množství (ks)
Laser Supreme Cut - Balení kg: 1 kg 500 g Skladem 738 Kč
Laser Supreme Cut - Balení kg: 1 kg 1 kg Skladem 1 231 Kč

Parametry

Balení kg 500 g, 1 kg