Při hodnotě objednávky nad 500 Kč získáte nyní DÁREK zdarma: Sadu brusných papírů Smirdex v hodnotě 100 Kč.

608 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Dlouhotrvající odstranění zoxidované matné vrstvy, škrábanců a hologramů na tmavém laku. Extrémně jemná zrna zaručují spolehlivé odstranění těch nejmenších nedokonalostí laku a mikro škrábanců.

Více

Kód produktu: 49933 Doprava a platba

Dlouhotrvající odstranění zoxidované matné vrstvy, škrábanců a hologramů na tmavém laku. Extrémně jemná zrna zaručují spolehlivé odstranění těch nejmenších nedokonalostí laku a mikro škrábanců.

Aplikace:   

Před použitím dobře protřepejte. Naneste několik kapek na středně měkký leštící kotouč a malé množství na ošetřovaný povrch. Pokud je leštící kotouč suchý, použijte více leštidla. Umístěte leštící kotouč a spusťte leštičku (rotační nebo orbitální) (1500-2000 1/min). Nepatrné hologramy lze zpracovat ručně pomocí leštícího hadříku. Všechny zbytky leštidla odstraňte hadříkem z mikrovlákna.

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.

Standardní věty o nebezpečnosti

H301 Toxický při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva Šedá
Balení kg 500 g
Určený způsob použití autoopravárenský průmysl
Typ péče o automobily
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro použité a zvětralé lakované podklady
Skladovatelnost 2 roky