237 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Důkladné odstranění silikonu, mastnoty, oleje, vosku, nečistot, dehtu, zbytky lepidla atd. Charakteristika: neagresivní rozpouštědlo, zlepšuje přilnavost pro další nátěry, mimořádně šetří čas, odsolovací funkce, jednoduchá nenáročná aplikace.

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kód produktu: 26070 Doprava a platba

Parametry

Balení ml 500 ml