199 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • jednoduchá, časově nenáročná aplikace
 • důkladné odstranění silikonu, mastnoty, oleje, vosku, nečistot, dehtu, zbytky lepidla atd.
 • mírné, neagresivní rozpouštědlo
 • zlepšuje přilnavost pro další nátěry
 • mimořádně šetří čas
 • odsolovací funkce Více

  Kód produktu: 26070 Doprava a platba

 • H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení ml 500 ml