508 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • 1 složkový primer na téměř všechny syntetické a plastové části karoserie PVC, ABS, EP-Laminát, PPO, PUR, POM, PP/EPD, POM
 • vysoká přilnavost na všechny plastové povrchy v exteriéru i interiéru
 • možnost překrýt akrylovou barvou nebo lakem
 • rychlé schnutí umožňuje rychlou práci Více

  Kód produktu: 14094 Doprava a platba

 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení ml 0,5 L