800 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Základ na plasty je vhodný pro téměř všechny plastové části karoserie: ABS, EP-laminát, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR tvrdý a měkký, PVC . Má vysokou přilnavost na všechny plastové povrchy v exteriéru i interiéru. Možnost překrýt akrylovou barvou nebo lakem. Rychlé schnutí umožňuje rychlou práci. Možnost okamžité aplikace jakékoliv vrchní barvy. Barva transparentní se stříbrnými zrny.
Více

Kód produktu: 14095 Doprava a platba

Základ na plasty je vhodný pro téměř všechny plastové části karoserie: ABS, EP-laminát, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR tvrdý a měkký, PVC . Má vysokou přilnavost na všechny plastové povrchy v exteriéru i interiéru. Možnost překrýt akrylovou barvou nebo lakem. Rychlé schnutí umožňuje rychlou práci. Možnost okamžité aplikace jakékoliv vrchní barvy. Barva transparentní se stříbrnými zrny.

Aplikace:
Aplikační metoda stříkací pistolí:  tlak: 3-4 bary, tryska: 1,2-1,4 mm, vstva - 1
Tloušťka vrstvy/suchého filmu
: 3-5 μm, vyhněte se silné vrstvě
Doba schnutí: 
Cca 10 minut

Podmínky zpracování:
Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.


Standardní věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva transparentní
Balení 1 L
Typ primer
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro syntetické komponenty použité v autě ABS, EP-laminát, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM,PPO, PUR tvrdý a měkký, PVC
Skladovatelnost minimálně 3 roky při skladování v těsně uzavřených originálních obalech