504 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • reaktivní nenasycená polyesterová pryskyřice vhodná v kombinaci s laminátovými a sklolaminátovými tkaninami na překrytí větších otvorů a děr po korozi
 • vynikající přilnavost na různé druhy podkladů
 • vhodná zejména na kovy, dřevo a beton
 • lze použít v automobilovém průmyslu, v domácnostech, při stavbě forem a modelů, na zahradě (rybníky vyráběné stříkanými vlákny) a v dalších průmyslových odvětvích, např. při netěsnění potrubí, tankerů a lodí
 • vysoká elasticita
 • barva medová
 • tužidlo v tubě na ilustračním obrázku je součástí ceny! Více

  Kód produktu: 15095 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení kg 1 kg