618 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Reaktivní nenasycená polyesterová pryskyřice vhodná v kombinaci s laminátovými a sklolaminátovými tkaninami na překrytí větších otvorů a děr po korozi. Má mimořádně vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a vibracím.Opravená vrstva je odolná vůči vysokým teplotám, olejům tukům a benzínu. Slouží jako přemostění na velká poškození způsobená korozí či poničením. Má vynikající přilnavost na různé druhy podkladů a je vhodná zejména na kovy, dřevo, laminát, plasty a beton. Lze použít v automobilovém průmyslu, v domácnostech, při stavbě forem a modelů, na zahradě (rybníky vyráběné stříkanými vlákny) a v dalších průmyslových odvětvích, např. při netěsnění potrubí, tankerů a lodí. Vyznačuje se vysokou elasticitou a medovou barvou.
Tužidlo v tubě na ilustračním obrázku je součástí ceny!


Více

Kód produktu: 15095 Doprava a platba

Reaktivní nenasycená polyesterová pryskyřice vhodná v kombinaci s laminátovými a sklolaminátovými tkaninami na překrytí větších otvorů a děr po korozi. Má mimořádně vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a vibracím.Opravená vrstva je odolná vůči vysokým teplotám, olejům tukům a benzínu. Slouží jako přemostění na velká poškození způsobená korozí či poničením. Má vynikající přilnavost na různé druhy podkladů a je vhodná zejména na kovy, dřevo, laminát, plasty a beton. Lze použít v automobilovém průmyslu, v domácnostech, při stavbě forem a modelů, na zahradě (rybníky vyráběné stříkanými vlákny) a v dalších průmyslových odvětvích, např. při netěsnění potrubí,  tankerů a lodí. Vyznačuje se vysokou elasticitou a medovou barvou. 

Pokud chcete natírat později, doporučujeme po použití pryskyřice nanést Body Filler nebo Fine Filler.

Kvalita a vlastnosti:
Snadná práce
Vysoká elasticita

Velmi dobrá přilnavost

Snadné broušení i po delší době

Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám, pohonným hmotám, rozpouštědlům, vodě a odmrazovací soli.

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva Béžová
Balení kg 1 kg
Určený způsob použití plnič/povrchy
Typ plnič
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro automobilový průmysl, domácnosti, stavbu forem a modelů, zahradu (rybníky vyráběné stříkanými vlákny) a v další průmyslová odvětví, např. při netěsnění potrubí, tankerů a lodí
Skladovatelnost 18 měsíců, je-li k dispozici vhodné skladování (= 10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%) v neotevřeném originálním obalu