541 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • sjednocuje nové a staré vrstvy nátěru
 • nanáší se v tenké vrstvě na nalakovaný povrch
 • zanechává vysoký lesk
 • možné aplikovat hned na přelakovaný povrch
 • vhodný k použití bodových oprav a na minimalizování hranic jednotlivých vrstev
  Více

  Kód produktu: 13405 Doprava a platba

 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
  H315 Dráždí kůži.
  H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.