552 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Přístřikové ředidlo sjednocuje nové a staré vrstvy nátěrů či laků. Po nanesení tenké vrstvy na přechodová místa umožňuje vizuální sjednocení místa opravy povrchu. Zanechává vysoký lesk. Možné aplikovat ihned na přelakovaný povrch. Po nanesení 2K barev či vrchních laků ihned nastříkejte CHAMÄLEON SPOT BLENDER na aplikované povrchy. Po 10 - 15 sekundách dojde k rozpuštění aplikačního prachu pomocí CHAMÄLEON SPOT BLENDERU.

Více

Kód produktu: 13405 Doprava a platba

Přístřikové ředidlo sjednocuje nové a staré vrstvy nátěrů či laků. Po nanesení tenké vrstvy na přechodová místa umožňuje vizuální sjednocení místa opravy povrchu. Zanechává vysoký lesk. Možné aplikovat ihned na přelakovaný povrch. Po nanesení 2K barev či vrchních laků ihned nastříkejte CHAMÄLEON SPOT BLENDER na aplikované povrchy. Po 10 - 15 sekundách dojde k rozpuštění aplikačního prachu pomocí CHAMÄLEON SPOT BLENDERU.

Obecná charakteristika:                                                                                                                                                                                                                                                                   Vysoce kvalitní směs rozpouštědla, která se používá k vyrovnání přechodu starého a nového laku v místě opravy.


Doporučeno pro:
Chamäleon 103, 133, 105, 155, 106, 177 nebo podobné 2K akrylové čiré nebo 2K AC nátěry.

Aplikace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Po aplikování vrstvy laku okamžitě aplikujte Chamäleon rozstřikové ředilo na lakovaný povrch. Nejprve na okraje lakovaného místa a poté na celou plochu. Po 10-15 sekundách Chamäleon rozstřikové ředidlo rozpustí přechody a postřikový prach.
Poznámky: Nepoužívejte na termoplast akryl.

Standardní věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Parametry

Barva transparentní
Balení kg 1 kg
Určený způsob použití autoopravárenský průmysl
Typ ředidlo
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro vyrovnání přechodu starého a nového laku v místě opravy
Skladovatelnost nejdéle 4 roky v těsně uzavřeném originálním obalu