368 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • na lepení autoskel a těsnění světelných jednotek
 • vysoká elasticita
 • odolné vůči dynamickému tlaku, oxidaci a povětrnostním vlivům
 • vlastnosti pohlcující vibrace a hluk
 • odolnost vůči opotřebení Více

  Kód produktu: 37731 Doprava a platba

 • H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení ml 310 ml