545 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

PU těsnící hmota natíratelná s velmi dobrou přilnavostí. Vhodná k utěsnění svarů a jiných spojů vozidel a strojů, předního spoileru a zadního krytu, překrývajících se spojů v zavazadlových a motorových prostorech, kabinách, atd. Přilnavost na kov, pozinkové plechy, základní povrchy a staré nátěry, trvale flexibilní. Charakteristika: přetíratelná 1K a 2K nátěrovými systémy, odolná vůči vodě, olejům, slabým kyselinám a zásadám, aplikace štětcem.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.Kód produktu: 37650 Doprava a platba

Parametry

Balení kg 1 kg