Varianta neexistuje

od 378 Kč

ks
Chamäleon

 • prodlužuje čas zasychání a sušení materiálů
 • používá se na ředění laků a nátěrových hmot
 • kompatibilní se všemi akrylovými materiály
 • poskytuje optimální podmínky pro aplikaci velkých ploch a při extrémně vysokých teplotách
 • zajišťuje optimální viskozitu použitých materiálů
  Více

  Doprava a platba

 • Balení ml Dostupnost Cena Množství (ks)
  Ředidlo pomalé 1 L Skladem 378 Kč
  Ředidlo pomalé 5 L Skladem 1 747 Kč

  H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení ml 1 L, 5 L