Při hodnotě objednávky nad 500 Kč získáte nyní DÁREK zdarma: Sadu brusných papírů Smirdex v hodnotě 100 Kč.

Varianta neexistuje

1 782 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Prodlužuje čas zasychání a sušení materiálů. Používá se na ředění laků a nátěrových hmot. Kompatibilní se všemi akrylových materiály. Poskytuje optimální podmínky pro aplikaci velkých ploch a při extrémně vysokých teplotách. Zajišťuje optimální viskozitu použitých materiálů.

Více

Kód produktu: 13238 Doprava a platba

Balení Dostupnost Cena Množství (ks)
Ředidlo pomalé - Balení: 5 L 1 L Skladem 386 Kč
Ředidlo pomalé - Balení: 5 L 5 L Skladem 1 782 Kč

Prodlužuje čas zasychání a sušení materiálů. Používá se na ředění laků a nátěrových hmot. Kompatibilní se všemi akrylových materiály. Poskytuje optimální podmínky pro aplikaci velkých ploch a při extrémně vysokých teplotách. Zajišťuje optimální viskozitu použitých materiálů.

Obecné vlastnosti:                                                                                                                                                                                                                                                                              Efektivní směs organických rozpouštědel s pomalým odpařováním pro ředění 2K laků a nátěrových hmot. Další informace týkající se typické nebo optimální úrovně použití a bližší informace najdete v našich Informacích o základních produktech.

Bezpečnostní instrukce:
Uchovávejte obaly těsně uzavřené. Chraňte před teplem a plamenem, ohněm nebo jinými potencionálními zdroji vznícení. Přípravek se může elektrostaticky nabít. Při vyndávání nebo přendávání z jednoho obalu do druhého používejte vždy uzemňovací vodiče.
Všechny výrobky by měli být zlikvidovány v souladu s předpisy orgánů ochrany životního prostředí. Chraňte své životní prostředí.

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva transparentní
Balení 1 L, 5 L
Určený způsob použití autoopravárenský průmysl
Typ ředidlo
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro univerzální