hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 5 z 5
Varianta neexistuje

od 204 Kč

ks
Chamäleon

Využívá se na ředění laků, pro dosažení potřebné viskozity při aplikaci, vhodné i pro 2K akrylové produkty. Zaručuje optimální nanášení a schnutí, správnou viskozitu nanášeného materiálu.


H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doprava a platba

Balení ml Dostupnost Cena Množství (ks)
Ředidlo UNI 0,5 L Skladem 204 Kč
Ředidlo UNI 1 L Skladem 378 Kč
Ředidlo UNI 5 L Skladem 1 512 Kč

Parametry

Balení ml 0,5 L, 1 L, 5 L