Při hodnotě objednávky nad 500 Kč získáte nyní DÁREK zdarma: Sadu brusných papírů Smirdex v hodnotě 100 Kč.

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 5 z 5
Varianta neexistuje

od 208 Kč

ks
Chamäleon

Pro ředění laků a nátěrových hmot pro dosažení požadované viskozity. Vhodné pro všechny akrylové materiály, autolaky a vrchní bezbarvé laky. Zaručuje optimální nanášení a schnutí. Výjimečná cena v nabídce pro profesionální uživatele a autolakovny, stálá kvalita nesrovnatelná se stáčenými ředidly


Více

Doprava a platba

Balení Dostupnost Cena Množství (ks)
Ředidlo UNI 0,5 L Skladem 208 Kč
Ředidlo UNI 1 L Skladem 386 Kč
Ředidlo UNI 5 L Skladem 1 543 Kč

Pro ředění laků a nátěrových hmot pro dosažení požadované viskozity. Vhodné pro všechny akrylové materiály, autolaky a vrchní bezbarvé laky. Zaručuje optimální nanášení a schnutí. Výjimečná cena v nabídce pro profesionální uživatele a autolakovny, stálá kvalita nesrovnatelná se stáčenými ředidly

Popis produktu:

Chamäleon univerzální ředidlo je akrylové ředidlo pro všechny 2K akrylové produkty. Ředidlo slouží k nastavení správné viskozity nástřiku nebo pro zlepšení aplikace obecně a lze
též použít k oplachování pracovních nástrojů.
Použitá koncentrace závisí na základním produktu. Správného procesu sušení a v krátkém časovém rozmezí s možností aplikace další vrstvy dosáhneme správným poměrem ředění. Po přidání ředidla směs velmi dobře promíchejte.

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva transparentní
Balení 0,5 L, 1 L, 5 L
Typ ředidlo
Použitelné pro univerzální