hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 5 z 5
Varianta neexistuje

od 180 Kč

ks
Chamäleon

 • na ředění laků, pro dosažení potřebné viskozity při aplikaci
 • vhodné pro 2K akrylové produkty
 • zaručuje optimální nanášení a schnutí, správnou viskozitu nanášeného materiálu Více

  Doprava a platba

 • Balení ml Dostupnost Cena Množství (ks)
  Ředidlo UNI 0,5 L Skladem 180 Kč
  Ředidlo UNI 1 L Skladem 317 Kč
  Ředidlo UNI 5 L Skladem 1 467 Kč

  H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení ml 0,5 L, 1 L, 5 L