663 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Tato sada obsahuje keramickou ochranu 9H protection 50 ml, 2x nanášecí houbičku a 1x leštící tkaninu. Charakteristika: vynikající regenerační účinek, velmi dobrá odolnost proti poškrábání, vodoodpudivý účinek, snadné čištění, odolná ochrana proti povětrnostním vlivům, UV záření a mechanickému namáhání.
Více

Kód produktu: 49761 Doprava a platba

Charakteristické vlastnosti aplikace a povrchové ochrany:
Keramická ochrana 9H se nanáší ve velmi tenké vrstvě a po krátké době schnutí se důkladně vyleští (ochranný film musí zaschnout do matu). Výsledný velmi tenký ochranný film je téměř neviditelný, ale přesto zajišťuje vynikající těsnící a regenerační účinek a nabízí vysoce kvalitní lakování.
Jeho speciální složení poskytuje ochrannou funkci podobnou keramice, což vede k velmi vysoké mechanické a chemické odolnosti. Zejména je třeba zdůraznit použití na lakované povrchy, protože ochranný povlak s ochranou
Ceramic shield 9H má následující účinky:

vynikající regenerační účinek (obnovuje lesk zašlých povrchů)

velmi dobrá odolnost proti poškrábání (odpovídá nejvyšší tvrdosti tužky 9H "extrémně tvrdá")

vodoodpudivý účinek

snadné čištění

odolná ochrana proti povětrnostním vlivům, UV záření a mechanickému namáhání

Kromě lakovaných povrchů, lze kovové povrchy také utěsnit ochranou Ceramic shield 9H.

Šíře rozstřiku: na vozidlo (střední osobní automobil) cca. 25 ml

Předběžná úprava:
Upozornění: Před aplikací Keramické ochrany 9H je velmi důležité povrch velmi důkladně očistit, aby byla zaručena účinná a trvanlivá ochrana. Nečistoty, zbytky leštěnek a vosku,
stejně jako mastnoty a lubrikanty musí být zcela odstraněny.
Ošetřované povrchy musí být před aplikací zbaveny prachu a musí být suché. V případě tmelení velkých ploch doporučujeme tmelit po menších plochách.
Před použitím lahvičku velmi dobře protřepejte.

Naneste na houbu několik kapek keramické ochrany. Doporučujeme přitlačit aplikační houbičku na otvor lahvičky a rychle ji převrátit, aby se na houbičku naneslo jen malé množství.

Naneste velmi tenkou vrstvu ochrany a rovnoměrně ji rozprostřete na povrch. Pro zajištění velmi homogenního výsledku je nutné aplikovat tento produkt beze stop.

Po 3 minutách schnutí při 20 - 25°C vyleštěte zaschlý povrch pomocí hadříku z mikrovlákna a leštěte krouživými pohyby, dokud nedosáhnete rovnoměrného lesklého povrchu bez šmouh.

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva transparentní
Balení 50ml
Určený způsob použití péče o auto
Typ keramická ochrana
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro lakované povrchy, kovové povrchy