1 284 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Samonivelační tmel s nízkou viskozitou pro opravu nerovností, který vytváří velmi hladký povrch bez pórů. Má dobrou přilnavost k železu, oceli, hliníku, pozinkovaným podkladům, sklolaminátu a dřevu. Je snadno brousitelný po velmi krátké době schnutí a brousitelný pouze za sucha.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Kód produktu: 15757 Doprava a platba