541 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • vysoce kvalitní dvousložkový tmel na bázi polyesterové pryskyřice
 • na vyplnění nerovností, hlubokých rých po broušení i hrubé přípravné práce v jediném plnícím procesu
 • vhodný na ocelové podklady, sklolaminát, dřevo a zaschlé laky
 • vysoká přilnavost
 • rychleschnoucí
 • vysoká plnící schopnost
 • barva béžová
 • aktivátor Peroxan je součástí balení Více

  Kód produktu: 14175 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

  Parametry

  Balení ml 1 L