915 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

2K stěrkový tmel s hliníkem na bázi polyesterové pryskyřice, který má pozoruhodnou vysokou teplotní odolnost a přilnavost: cca 30 minut při 220 °C a tmavě šedou barvu. Slouží pro vyrovnání promáčklin a nerovností na železo, ocel nebo hliník. Lze použít k tmelení svárů.Tmel lze brousit pouze za sucha.


Více

Kód produktu: 15146 Doprava a platba

2K stěrkový tmel s hliníkem na bázi polyesterové pryskyřice, který má pozoruhodnou vysokou teplotní odolnost a přilnavost: cca 30 minut při 220 °C.
Slouží pro vyrovnání promáčklin a nerovností na železo, ocel nebo hliník. Lze použít k tmelení svárů. Neaplikujte na termoplastické nebo kyselé produkty (wash-primer). Nepoužívejte více než 3 % tužidla P! Malé nebo naopak větší množství tužidla může způsobit skvrny ve vrstvě konečné barvy.  Před každou operací očistěte a odmastěte celý povrch, který má být ošetřen. 
Zrezlá místa odbruste až na holý kov a za sucha přebruste brusným papírem P80/150. Po zaschnutí použijte brusný papír P 150 / 240 pro broušení za sucha. Před aplikací tmelu celý povrch zmatněte brusným papírem na sucho P 240 / 360. V případě použití tmelu na neželezné kovy (např. hliník, pozinkované povrchy) je možné před aplikací tmelu nanést základní nátěr pro zajištění optimální přilnavosti.  Nepřetírejte bez izolace povrchu 1K nebo 2K plničem. 

Příprava směsi:
Tužidlo: tužidlo P

Míchací poměr: barva + tužidlo 100:1-2 dle váhy

Neředí se.

Doba zpracovatelnosti při 20 °C: 4-6 minut s 2% tužidla P,
10 min s 1% tužidla P

Podmínky zpracování:
Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.
Tmel na bázi polyesteru již nevytvrzujte při teplotě nižší než +10 °C.

Tipy na zpracování:
Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Povrch mírně zdrsněte. Odstraňte staré laky a základní nátěry, které nejsou pevně spojeny s podkladem. Neaplikujte na
termoplastické nebo kyselé produkty např. wash primer. Tmel dobře promíchejte s tužidlem. Nepoužívejte více než 3% tužidla P! Malé nebo naopak větší množství tužidla může způsobit
skvrny ve vrstvě konečné barvy.
Před každou operací očistěte a odmastěte celý povrch, který má být natřen. Zrezlá místa odsbruste na holý kov a za sucha přebruste brusným papírem P80/150. Po zaschnutí použijte brusný papír P150/240 pro broušení za sucha. Před aplikací tmelu celý povrch zmatněte brusným papírem na sucho P240/360. V případě použití tmelu na neželezné kovy (např. hliník, pozinkované povrchy) je možné před aplikací tmelu nanést základní nátěr pro zajištění optimální přilnavosti. Nepřetírejte bez izolace povrchu 1K a 2K plničem. Tmel lze brousit pouze za sucha.

Standardní věty o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva tmavě šedá
Balení kg 1,4
Určený způsob použití autoopravárenský průmysl/povrchová úprava
Typ tmel
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro železo, ocel, hliník