Při hodnotě objednávky nad 500 Kč získáte nyní DÁREK zdarma: Sadu brusných papírů Smirdex v hodnotě 100 Kč.

418 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Dvousložkový tmel vyztužený uhlíkovými vlákny, který lze brousit již po 25-30 minutách při 20 °C. Přímo použitelný na železo, ocel, hliník, pozinkované podklady, sklolaminát, kompozity a dřevo. Perfektně se hodí k přemostění prasklin, malých mezer a perforací způsobených korozí. Černá barva.

Více

Kód produktu: 15345 Doprava a platba

Dvousložkový tmel vyztužený uhlíkovými vlákny, který lze brousit již po 25-30 minutách při 20 °C. Přímo použitelný na železo, ocel, hliník, pozinkované podklady, sklolaminát, kompozity a dřevo. Perfektně se hodí k přemostění prasklin, malých mezer a perforací způsobených korozí. Černá barva.

Podmínky zpracování:
Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.
Tmel na bázi polyesteru již nevytvrzujte při teplotě nižší než +10 °C.


Tipy na zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Povrch mírně zdrsněte. Odstraňte staré laky a základní nátěry, které nejsou pevně spojeny s podkladem. Neaplikujte na termoplastické nebo kyselé produkty např. wash primer. Nepoužívejte více než 3 % tužidla P!  Malé nebo naopak větší množství tužidla může způsobit skvrny ve vrstvě konečné barvy. Tmel dobře promíchejte s tužidlem. Nepoužívejte více než 3% tužidla P! Malé nebo naopak větší množství tužidla může způsobit skvrny ve vrstvě konečné barvy.
Před každou operací očistěte a odmastěte celý povrch, který má být ošetřen. Zrezlá místa odstraňte na holý kov a za sucha přebruste brusným papírem P80/150. Po zaschnutí použijte brusný papír P150/240 pro broušení za sucha. Před aplikací tmelu celý povrch zmatněte brusným papírem na sucho P240/360. V případě použití tmelu na neželezné kovy (např. hliník, pozinkované povrchy) je možné před aplikací tmelu nanést základní nátěr pro zajištění optimální přilnavosti. Nepřetírejte bez izolace povrchu 1K a 2K plničem. Tmel lze brousit pouze za sucha.

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva Černá
Balení kg 1 kg
Určený způsob použití autoopravárenský průmysl/povrchová úprava
Typ tmel
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro železo, ocel zinek, hliník, GRP kompozity, dřevo