361 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • dvousložkový tmel vyztužený uhlíkovými vlákny
 • lze brousit již po 25-30 minutách při 20 °C
 • přímo použitelné na železo, ocel, hliník, pozinkované podklady, sklolaminát, kompozity a dřevo
 • perfektně se hodí k přemostění prasklin, malých mezer a perforací způsobených korozí.
 • barva černá Více

  Kód produktu: 15345 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.