Varianta neexistuje

od 558 Kč

ks
Chamäleon

Tmel na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice, minerálů a plnících částic, šetrný k životnímu prostředí. Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám, pohonným hmotám, rozpouštědlům, vodě a odmrazování. Charakteristika: velmi dobrá přilnavost na různé povrchy, snadné broušení, dokonce i po delší době, šedá barva.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Doprava a platba

Balení kg Dostupnost Cena Množství (ks)
Tmel SUPER plnící 1,85 kg Skladem 558 Kč
Tmel SUPER plnící 4,1 kg Skladem 992 Kč