H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.


Parametry

Balení 250 ml
Typ tužidlo
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro GUARD