Varianta neexistuje

od 601 Kč

ks
Chamäleon

Tužidlo pro 2 složkový HS bezbarvý akrylový lak se sníženým VOC.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Doprava a platba

Balení ml Dostupnost Cena Množství (ks)
Tužidlo do laku 166 HS 0,5 L Skladem 601 Kč
Tužidlo do laku 166 HS 2,5 L Skladem 2 777 Kč

Parametry

Balení ml 0,5 L, 2,5 L