507 Kč

Není skladem Sledovat dostupnost
ks
Chamäleon

 • pro 2K bezbarvý akrylový UHS lak s vysokým podílem sušiny Více

  Kód produktu: 12274 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.

  Parametry

  Balení ml 0,5 L