359 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • tužidlo pro 2K plnič Express Více

  Kód produktu: 12993 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.

  Parametry

  Balení ml 0,25 L