322 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

  • tužidlo pro plnič 466
  • obsah 0,25l Více

    Kód produktu: 12663 Doprava a platba

  • H226 Hořlavá kapalina a páry.
    H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
    H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.