302 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • vynikající antikorozní ochrana
 • velmi dobře přilnavý
 • odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
 • odolný vůči povětrnostním vlivům
 • dobře pronikavý

  Více

  Kód produktu: 26740 Doprava a platba

 • H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H315 Dráždí kůži.
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení ml 500 ml