Při hodnotě objednávky nad 500 Kč získáte nyní DÁREK zdarma: Sadu brusných papírů Smirdex v hodnotě 100 Kč.

836 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Dvousložkový antikorozní základ na bázi bezchromátové kyseliny speciálně vyvinutý na hliníkový podklad a nerez. Má vynikající přilnavost i na železo. Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám, pohonným hmotám, solím i rozpouštědlům. Rychlá a velmi snadná aplikace, rychlá doba schnutí, vysoká přilnavost. Přetíratelný po 30 min, max. do 8 hod. Tento velmi rychlý reaktivní plnící základ je vhodný nejen jako oddělovací vrstva před aplikací barev na staré laky, ale jako velmi rychleschnoucí a reaktivní plnící základ s výbornou přilnavostí na veškeré kovové povrchy, má vynikající antikorozní účinky. Žlutozelená barva. Poměr tužení 2 : 1 s tužidlem 255. Poměr tužení 2:1, při velkých plochách až 1:1.Více

Kód produktu: 14045 Doprava a platba

Dvousložkový antikorozní základ na bázi bezchromátové kyseliny speciálně vyvinutý na hliníkový podklad a nerez. Má vynikající přilnavost i na železo. Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám, pohonným hmotám, solím i rozpouštědlům. Rychlá a velmi snadná aplikace, rychlá doba schnutí, vysoká přilnavost. Přetíratelný po 30 min, max. do 8 hod. Tento velmi rychlý reaktivní plnící základ je vhodný nejen jako oddělovací vrstva před aplikací barev na staré laky, ale jako velmi rychleschnoucí a reaktivní plnící základ s výbornou přilnavostí na veškeré kovové povrchy, má vynikající antikorozní účinky. Žlutozelená barva. Poměr tužení 2 : 1 s tužidlem 255. Poměr tužení 2:1, při velkých plochách až 1:1.

Postup přípravy:
Tužidlo: Tužidlo pro Chamaeleon Wash primer

Míchací poměr: 2:1 (u velkých ploch je možný poměr 1:1)

Ředění: Konečné viskozity se dosáhne použitím výše uvedeného míchacího poměru

Vstřikovací viskozita 4 mm:  DIN 16-18 s 4 mm DIN

Doba zpracovatelnosti:  při 20 °C: 12 hod

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Barva transparentní žluto-zelená
Balení 1 L
Typ primer
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro hliník, železo
Skladovatelnost minimálně 2 roky při skladování v těsně uzavřených originálních obalech