819 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • 2K primer zvlášť vhodný na hliníkové a kovové povrchy, zabraňující korozi
 • vyvinutý na hliníkový podklad, který má vynikající přilnavost i na železo
 • vysoká elasticita
 • vysoká přilnavost
 • odolný vůči slabým kyselinám a zásadám, pohonným hmotám, solím i rozpouštědlům
 • lehce brousitelný i s delším časovým odstupem
 • rychlá doba schnutí
 • barva žlutozelená
 • poměr tužení 2 : 1 s tužidlem 255 Více

  Kód produktu: 14045 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení ml 1 L