275 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • rychlá a snadná manipulace
 • krátká doba schnutí
 • vynikající přilnavost na lehké a barevné kovy (hliník, slitiny hliníku, měď, ocel, niklovaná ocel, leštěné oceli - například nerez)
 • vysoká elasticita
 • aktivní pigmenty zaručují nejlepší možnou ochranu proti korozi
 • vysoká vydatnost
 • vhodné pro izolaci starých laků (i vodou ředitelných) a problémových povrchů
 • barva červenohnědá
 • výborný reaktivní základ
 • nelze přelakovávat dalšími základními nátěry Více

  Kód produktu: 26022 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení ml 400 ml